Aanmelden Ouderportaal

Het Spinnewiel: de school waar leren leuk is!

Welkom bij basisschool het Spinnewiel

Wij stellen onze school met plezier aan u voor. Het Spinnewiel is een school waar een prettige sfeer heerst. We creëren een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen om zichzelf te zijn en waar wij hen stimuleren en uitdagen om zich te ontplooien. Op het Spinnewiel vinden wij het belangrijk om elkaar te kennen. Dat kan gelukkig ook, want het is een school met ongeveer 260 leerlingen.

'Het Spinnewiel: de school waar leren leuk is', dat is waar wij voor staan. We bereiden de leerlingen voor op de ontwikkelingen die nu plaatsvinden en die hen op korte en lange termijn te wachten staan. Dit doen we door een stevige basis te leggen in reken-, taal- en leesonderwijs, digitale vaardigheden en burgerschap. Hiernaast vormt persoonsvorming een belangrijke pijler in het onderwijs op het Spinnewiel.

Een gezonden afwisseling tussen werken en spelen, tussen stilzitten en bewegen, tussen zelfstandig werken en samenwerken vinden wij belangrijk, evenals aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren plannen en organiseren.

Op deze website maakt u kennis met onze school. Zie het als een eerste indruk, die wij met veel plezier persoonlijk toelichten. 

Soms stappen kinderen gedurende de basisschoolperiode van een andere school over naar het Spinnewiel. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Marlous Elstgeest (directeur van het Spinnewiel) op telefoonnummer 0172-421552. In verband met de voorbereidingen op volgend schooljaar, kunnen de gesprekken hiervoor gepland worden tot en met vrijdag 14 juni 2024 en anders weer in het nieuwe schooljaar (vanaf 26 augustus 2024). Voor komend schooljaar hebben wij geen ruimte meer voor nieuwe leerlingen in de groepen 3, 4 en 7. 
 

Op het Spinnewiel draait het om jou!